โครงการวันธรรมสวนะ “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ” วิถีพุทธ วิถีไทย

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6) เวลา 07.30 น. จังหวัดนครสวรรค์ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดโครงการวันธรรมสวนะ "ผู้ว่าฯ พาทำบุญ" วิถีพุทธ วิถีไทย ณ ศาลาการเปรียญ วัดโพธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำบุญในครั้งนี้ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูศรีโพธานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ 
ในการนี้ นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรม พร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 369,042