ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ "ตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริต"

ตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริต เรื่อง สูทพิเศษ

ที่มา : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


image วิดีโอ

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 369,104