ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 ข้อมูลผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

ชื่อ-นามสกุล  นายอินทพร จั่นเอี่ยม
วัน เดือน ปี เกิด  -

ประวัติการศึกษา 
-

ประวัติการรับราชการ
2567 : ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 346,465