สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ออกตรวจพื้นที่ของที่พักสงฆ์ที่ขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ ในพื้นที่อำเภอแม่เปิน และชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ✍️ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ร่วม พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดนครสรรค์ จัดโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลาง" ครั้งที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ "แผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ นำร่อง จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567"

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image

 

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,146