ตรวจสอบวัดที่ขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2564​ และตรวจสอบวัดที่ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา การดำเนินการฌาปนกิจศพ ผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ COVID - 19 จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญร่วม เวียนเทียน online วันอาสาฬหบูชา ประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปเล่มรายงาน วิดีทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พศจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อการสร้างวัด ที่พักสงฆ์เขายอดธง อำเภอไพศาลี และตรวจสอบที่ดินวัดนอกร้าง อำเภอไพศาลี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image

 

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,659