🌞จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์และส่วนราชการต่างๆ ร่วมจัดพิธีถวายทุนการศึกษาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการประชุมนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 📌สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง ซ่อมแชมบ้านให้แก่ผู้ยากจนในจังหวัดนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่การขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก 🙏 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค พระภิกษุสามเณร เขตปกครองคณะสงฆ์ หนเหนือ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image

 

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 93,795