สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๖๔ (คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ โกรกพระ ชุมแสง พยุหะคีรี) โดยดำเนินการจัดสอบระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สนามสอบ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ วันแรก การบรรยายถวายความรู้ตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แด่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ การขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด อำเภอแม่วงก์

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image

 

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,840