การประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดสุวรรณคีรี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ การประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดเขาดินเทพมุนี ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พิธีถวายทุนการศึกษาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร แก่สำนักศาสนศึกษาวัดหนองกระดูกเนื้อ อำเภอลาดยาว และสำนักศาสนศึกษาวัดไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การตรวจเยี่ยมวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
image
image
image
image

 

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 173,222