จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์และส่วนราชการต่างๆ จัดพิธีถวายทุนการศึกษาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร แก่สำนักศาสนศึกษาวัดส้มเสี้ยว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 💗💖จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ "บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เพื่อยกระดับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 🙏สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง พ.ศ.2565 🪶จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบธรรมศึกษา ภายใต้โครงการ "นครสวรรค์เมืองคนดี ด้วยวิถีธรรมศึกษา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
image

 

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 125,048