เดิน-วิ่ง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม "เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2" ณ กองเสบียงฟาร์ม ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 150,290