การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2566

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2566 โดยพระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานที่ประชุม พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ วัดทับกฤชกลาง อำเภอทับกฤช จังหวัดนครสวรรค์

การนี้ นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ สนองงานคณะสงฆ์ และร่วมมอบสิ่งของใน "โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 268,813