ตรวจเยี่ยมวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด และวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสายฝน วะรินทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด และวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 วัด ดังนี้ 
1. วัดเทพสถาพร อำเภอบรรพตพิสัย
2. วัดโคกกร่าง  อำเภอตาคลี
3.วัดบ้านใหม่สามัคคี อำเภอตากฟ้า
4.วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า
การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 223,744