การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสายฝน วะรินทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นำตรวจสภาพป่าบริเวณที่ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ในเขตอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ที่พักสงฆ์เขาลานวัว และที่พักสงฆ์ร่องดู่ ทั้งนี้ การนำตรวจสภาพป่าบริเวณที่ขออนุญาตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 369,042