การขออนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสายฝน วะรินทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจสอบความพร้อมในการขออนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ที่พักสงฆ์สุวรรณคีรีและที่พักสงฆ์เขาดินเทพมุนี โดยมี พระครูนิกรกิจจานุกูล เจ้าคณะตำบลบางม่วง และพระมหาพนมเทียร ปญฺญชาโต  เลขานุการเจ้าคณะตำบลบางม่วง ร่วมตรวจสอบความพร้อมในการขออนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์ ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 346,495