ตรวจเยี่ยมวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสายฝน วะรินทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 วัด ดังนี้ 
1. วัดหนองลาดสามัคคี อำเภตาคลี
2. วัดราษฎร์เจริญ อำเภอเมืองนครสวรรค์
การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 369,104