พิธีถวายทุนการศึกษาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร แก่สำนักศาสนศึกษาวัดหนองกระดูกเนื้อ อำเภอลาดยาว และสำนักศาสนศึกษาวัดไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์และส่วนราชการ จัดพิธีถวายทุนการศึกษาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร แก่สำนักศาสนศึกษาวัดหนองกระดูกเนื้อ อำเภอลาดยาว และสำนักศาสนศึกษาวัดไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
       วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน จัดพิธีถวายทุนการศึกษาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ในโครงการ ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่พระภิกษุและสามเณรที่ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ครั้งที่ 12 ณ สำนักศาสนศึกษาวัดหองกระดูกเนื้อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 223,813