การประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดสุวรรณคีรี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

   วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดร่วมกันประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์สุวรรณคีรี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ และพระครูนิเทศพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ เมตตาเป็นที่ปรึกษา นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และประธานชุมชนในพื้นที่  โดยมี นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์  เป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ การประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 223,813