การประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดเขาดินเทพมุนี ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดร่วมกันประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์เขาดินเทพมุนี ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ และพระครูศรีสุธรรมนิวิฐ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ เมตตาเป็นที่ปรึกษา นายวีรภัทร กันภัย ปลัดอำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย พระครูนิกรกิจจานุกูล เจ้าคณะตำบลบางม่วง ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ กำนันตำบลบ้านมะเกลือ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยมี นางสายฝน วะรินทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ การประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 223,813