กิจกรรม "ใส่บาตรหน้าจวน ชวนอิ่มบุญ นุ่งผ้าไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดกิจกรรม "ใส่บาตรหน้าจวน ชวนอิ่มบุญ นุ่งผ้าไทย" บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน  ร่วมทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยและเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ผ้าไทยตามโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก"ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 268,774