การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2567 โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรธีรคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานที่ประชุม พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ วัดเทพสุทธาวาส ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

การนี้ นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ สนองงานคณะสงฆ์ และร่วมมอบสิ่งของใน "โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ภาค 4 หนองบัว  แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้และคนพิการ"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 346,465