ประชุม นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ดำเนินการ นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 9 แห่ง โดยมีพระราชปริยติวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการที่ปรึกษา พร้อมด้วยพระศรีสุทธิพงศ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ได้ออกนิเทศ ติดตามเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 369,042