พิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา "วัง" เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.

นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา "วัง" เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องรับรอง 302 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน ในจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ.

🪷ธรรมนาวา "วัง"🪷

"หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์"

1. อธิษฐานจิตเข้าถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทระลึกพระรัตนตรัย ย้ำๆ ช้ำๆ ทุกๆวัน

2. พิจารณากาย (ท่องธาตุกัมมัฏฐาน 4 และพิจารณากาย 6 ขั้นตอน) จนกว่าจิตจะยอมรับความจริงจากภายใน ว่าร่างกายเป็นธาตุ 4 ตามความเป็นจริง

3. กำหนดดูอารมณ์เกิด-ดับ ย้ำๆ ช้ำ ๆ อยู่เสมอ

4. ทำความเข้าใจอริยสัจ 4 กับอารมณ์ที่เกิดดับบนจิตใจ และจับอารมณ์ลงขันธ์ 5 พร้อมกับกำหนดรู้ขันธ์ 5 เกิดดับ ผ่านอริยสัจ ทำย้ำ ๆ ช้ำ ๆ จนกว่าจิตจะเกิดความรู้แจ้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4.

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

        : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 369,042