ประชุม นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายวิทวัส แจ้งจิต นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ดำเนินการ นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา และโรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรต อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพระศรีสุทธิพงศ์ ประธานกรรมการโครงการประชุม นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาฯ และคณะกรรมการ ได้ออกนิเทศ ติดตามเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการสอน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 369,042