สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่นำตรวจสภาพป่าบริเวณที่ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้

นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายเอกราช เสมาทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสายฝน วะรินทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ลงพื้นที่นำตรวจสภาพป่าบริเวณที่ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2567 จำนวน 11 แห่ง ได้แก่
1. วัดปางขนุน อำเภอแม่วงก์

2. ที่พักสงฆ์ศรีสมบูรณ์ อำเภอชุมตาบง

3. ที่พักสงฆ์หนองพวาเหนือ อำเภอชุมตาบง

4. วัดพนาสวรรค์ อำเภอแม่เปิน

5. ที่พักสงฆ์เขาป่าซาง อำเภอแม่เปิน

6. ที่พักสงฆ์เขาหล่นมงคลเจริญ อำเภอแม่เปิน

7. ที่พักสงฆ์ปางสัก อำเภอแม่เปิน

8. ที่พักสงฆ์ญาณวิสุทธิธรรม อำเภอแม่เปิน

9. ที่พักสงฆ์เขารัศมี อำเภอแม่เปิน

10. ที่พักสงฆ์พุพรหมอุดมเขต อำเภอแม่เปิน

11. วัดเขามะตูม อำเภอแม่เปิน

ทั้งนี้การลงพื้นที่นำตรวจสภาพป่าดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 368,974