สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายพีรพงษ์ ตลับทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ณ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสุวัฒน์ จันทร์สุข ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทานทุกส่วนราชการ จิตอาสา 904 และ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน. 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 369,104