สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ การดำเนินการ บูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2567 
นายพรหมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายพีรพงษ์ ตลับทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ การดำเนินการ บูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ดังนี้ 
1. วัดคูหาโสภณ อำเภอตากฟ้า
2. วัดเขาฝา อำเภอตาคลี 
3. วัดหนองคูน้อย อำเภอตาคลี 
และตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง เตาเผาศพปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ณ วัดบวรประชาราษฎร์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ 
ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 369,042