การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2567 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์  และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2567 และร่วมมอบสิ่งของใน "โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ภาค 4 หนเหนือ  แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้และคนพิการ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว วัดเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรธีรคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะอำเภอ และคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 386,657