พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ครั้งที่ 2

 

จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศ

วันที่14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศ ณ วัดนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยนำพุทธศาสนิกชนชาวนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับการจัดพิธีดังกล่าว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้สนองแนวทางตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ โดยเริ่มวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563เป็นเสาร์แรก เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิด เกิดความแตกแยกในสังคม จึงเห็นควรให้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี ประกอบกับ ในวันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า อีกด้วย

นอกจากการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วัดนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นวัดศูนย์กลางประจำจังหวัดและอำเภอเมืองแล้ว วัดศูนย์กลางประจำอำเภอทุกอำเภอของ จ.นครสวรรค์ ยังได้ร่วมจัดพิธี ดังกล่าวอีกด้วย

เผยแพร่โดย : นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ภาพ,ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,893