ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการยื่นแบบขอรับเงินบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจในการยื่นแบบขอรับเงินบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564  ณ วัดวรนารถบรรพต พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยนางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้ชี้แจงขั้นตอน และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าว และนอกจากนั้นยังได้ทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านอื่นๆ ของทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ : ข่าว

ภาณุพงษ์ เพ็งสมญา : ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,839