ตรวจสอบวัดที่ขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 23​ กุมภาพันธ์ 2564  นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสายฝน วะรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารคำขอให้กัลวัดที่ขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2564​จำนวน​ 2 วัด​ ได้แก่
1.วัดสโมสร​ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2.วัดห้วยรั้ว อำเภอเก้าเลี้ยว​ จังหวัดนครสวรรค์
โดยจังหวัดนครสวรรค์ มีวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564  จำนวน​ 3​4 วัด 25,192,000 บาท  จากจำนวนวัดทั้งสิ้น​ 816 วัด

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ : ข่าว

พีรพงษ์ ตลับทอง : ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,931