ตรวจสอบที่พักสงฆ์ที่เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการตั้งวัด ของที่พักสงฆ์เขาสามหมื่น

วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่พักสงฆ์ที่เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการตั้งวัด ของที่พักสงฆ์เขาสามหมื่น ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ โดยได้ถวายความรู้ในการขอใช้ประโยชน์ให้กับพระสงฆ์  ในการจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด
นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว
นายภาณุพงศ์ เพ็งสมญา /ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,896