จังหวัดนครสรรค์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

? วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานเปิดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศล สวดมนต์ไหว้พระ รับฟังพระธรรมเทศนา ฯลฯ สามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้กำหนดจัดโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 ครั้ง โดยในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นครั้งแรก ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ??


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 223,744