การนิเทศ ติดตาม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำนักศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม ของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564

วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 นางจรรยา รัตนเลขา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวันแรก การนิเทศ ติดตาม มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำนักศาสนศึกษา ของจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีคุณภาพสามารถจัดการศึกษาได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
ในภาคเช้า เวลา 08.30 น. ได้ตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม โรงเรียนศรีนภเขต อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
และในภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ได้ตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว
นายภาณุพงศ์ เพ็งสมญา /ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,868