ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ ประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครสวรรค์

วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. พระราชปริยัติวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการ ประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมวัดวรนารถบรรพต พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์  และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการออกนิเทศ โครงการนิเทศ ติดตามฯ ตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 6 – 15 กันยายน 2564


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,880