การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ บ้านในคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ บ้านในคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมฯ การนี้ พระครูนิวาตปุญญานุยุต เจ้าอาวาสวัดโกรกพระเหนือ ได้จัดเตรียมสถานที่ถวายการต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมฯ และเชิญชมนิทรรศการผลงานของชุมชนและเยี่ยมชมภายในหมู่บ้าน

#ศีล 5 #อำเภอโกรกพระ #หมู่บ้านรักษาศีล 5


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 41,916