สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวด บ้านเมืองน่าอยู่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับมอบรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวด บ้านเมืองน่าอยู่จังหวัดนครสวรรค์ ของส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ รอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 การดำเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่จังหวัดนครสวรรค์ แนว ทางการประเมิน คำนึงถึงด้านความสะอาด ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินงานตามหลัก 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่มุ่งหวังให้ส่วนราชการมี การบริการประชาชนที่ สะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะ ในมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 41,842