?จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเนื่องในวาระพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช ฯ ทรงประทานพระบัญชาแต่งตั้งให้พระครูวิจิตรธรรมคุณ (ประจวบ สุทฺธจิตฺโต น.ธ.เอก) เจ้าอาวาสวัดแสงธรรมสุทธาราม ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุต)

?วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ ศาลาการเปรียญวัดแสงธรรมสุทธาราม จังหวัดนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและอ่านพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่งตั้งให้พระครูวิจิตรธรรมคุณ (ประจวบ สุทฺธจิตฺโต น.ธ.เอก) เจ้าอาวาสวัดแสงธรรมสุทธาราม ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุต) โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธี ฯ 
?พระครูวิจิตรธรรมคุณ นามเดิม ชื่อ ประจวบ นามสกุล เทพณรงค์ วิทยฐานะ ป.4 นักธรรมชั้น เอก อาชีพ เกษตรกร เกิดเมื่อวันศุกร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2502 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ บิดาชื่อ นายเจือ เทพณรงค์ มารดาชื่อ นางสงัด เทพณรงค์ อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดแสงธรรมสุทธาราม ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2525 โดย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 18 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ และวัน เสาร์ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้ารับพระบัญชา แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดครสวรรค์(ธรรมยุต)
วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,907