พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.09 น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่ พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวันแรก มีพระภิกษุ สามเณรที่มาเข้าสอบ ในวันแรกทั้งสิ้น 91 รูป และ ฆราวาส จำนวน 1 คน 

นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ : ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,879