การขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด

 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจพื้นที่วัดและที่พักสงฆ์ที่ขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ในเขตอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1. วัดวังชุมพร 2. วัดปางขนุน 3. ที่พักสงฆ์ป่าสักประเสริฐดี และ 4. ที่พักสงฆ์ปางข้าวสาร ทั้งนี้การตรวจพื้นที่วัดและที่พักสงฆ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,719