✨คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอบรมประชาชนประจำจังหวัดนครสวรรค์ (อ.ป.จ.) ประจำปีงบประมาณ 2565✨

🌟วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, พระครูวิจิตรธรรมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุต), เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ และรองเจ้าคณะอำเภอฝ่ายเผยแผ่และสาธารณูปการ พร้อมด้วยนางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา (อปต) และเงินอุดหนุนวัดใจกลางชุมชน โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนพระปริยัติธรรม ชั้น 1 วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง🌟


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 83,799