🎯จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลาง ครั้งที่ 4/2565”🎯

📍วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ พ.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลาง ครั้งที่ 4/2565 ณ อาคารฝึกยุทธวิธี ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์📍

🙏เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 🙏

📌โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แม่บ้านเหล่ากาชาด แม่บ้านตำรวจ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศล สวดมนต์ไหว้พระ รับฟังพระธรรมเทศนา ฯลฯ สามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์📌

✨ทั้งนี้ ผบ.ภ.จ.นครสวรรค์ จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวะนครสวรรค์ให้ศีลและบรรยายธรรม พระครูมงคลเทพ เจ้าคณะอำเภอตาคลี (ธ) นำสวดมนต์ พระครูปิยธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพันลานใต้ (ธ) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ นำการทำสมาธิ เจริญจิตตภาวนา ผู้ร่วมโครงการฯ กรวดน้ำ รับพร✨

📣ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์📝


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 83,877