🌞สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการประชุมนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🌞วัน จันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการประชุมนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้

1. สำนักศาสนศึกษาวัดไทรเหนือ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

2. สำนักศาสนศึกษาวัดท่าพระเจริญพรต ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

3.สำนักศาสนศึกษาวัดส้มเสี้ยว

นำโดยพระราชปริยัติวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา,พระศรีสุทธิพงศ์ ,พระครูศรีธีรานันท์ พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ พระปริยัตินิเทศก์, ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการตามโครงการฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ดังกล่าว ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 93,805