การประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดร่องดู่ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดร่วมกันประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์ร่องดู่ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิมิตศีลาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหนองบัว เมตตาเป็นที่ปรึกษา นายพลัฏฐ์ ทิโน ปลัดอำเภอหนองบัว ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอหนองบัว เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กำนันตำบลหนองบัว ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ การประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 93,820