🙏 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค พระภิกษุสามเณร เขตปกครองคณะสงฆ์ หนเหนือ

🙏 วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานฯ ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุสามเณร ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระพรหมโมลี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบนมัสการถวายรายงาน และพระภิกษุสามเณรเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ตามลำดับ ทั้งสิ้น 708 รูป

จังหวัดนครสวรรค์ มีพระภิกษุสามเณร เข้ารับเปรียญธรรม 3 ประโยค และประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 จำนวน 154 รูป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,750