🌕สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเดินธรรมยาตราถวายเป็นพุทธบูชาบนยอดเขากบ

🌕วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรม เดินธรรมยาตราถวายเป็นพุทธบูชาบนยอดเขากบ ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวันอาสาฬหนูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 โดยมีพระราชรัตนเวที เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฆราวาส และส่วนราชการ เอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง เดินจนถึงยอดเขากบอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 173,272