สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ร่วมพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธี และเข้ารับมอบผ้าไตรโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี นางสาวชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีมอบผ้าไตร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีและปฏิบัติพิธี และประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ

โดยมีผู้บรรพชาอุปสมบทร่วมพิธี จำนวน ๙๑ คน และผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จำนวน ๗๖ คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,767