คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ภาค 4 หนเหนือ

🌺วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565

🪷คณะกรรมการกำกับ ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ภาค 4 หนเหนือ โดย พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 สจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🌻ณ วัดต้นแบบระดับอำเภอ จำนวน 5 วัด 5 อำเภอ ดังนี้

1️⃣วัดหนองโรง อ.เมืองนครสวรรค์

2️⃣วัดโกรกพระใต้ อ.โกรกพระ

3️⃣วัดเขาทอง อ.พยุหะคีรี

4️⃣วัดดงพลับ อ.ตาคลี

5️⃣วัดบ้านใหม่สามัคคี อ.ตากฟ้า

🌼โดยมี นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. โรงเรียน และชาวบ้าน ฯลฯ เข้าร่วมการติดตามประเมินผลฯ ในครั้งนี้

🍁เพื่อเสนอแนะแนวทาง เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ของวัดตามรายชื่อข้างต้น ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 110,948