ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการประชุมนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวันสุดท้าย

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 พระศรีสุทธิพงศ์ พระปริยัตินิเทศก์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ออกนิเทศ ติดตามเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้

1. โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรต อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

2. โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

3. โรงเรียนรัตนปัญญาวิชชาลัย อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 223,744