สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. พระเทพปริยัติเมธี รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ชั้น 2 วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อถวายความรู้แด่พระบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของตนเองตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 125,091