?สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันกล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

?วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสายฝน วะรินทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันกล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผุ้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา 904 จิตอาสาภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม ณ สถานีรถไฟบ้านเขาทอง หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงงพระราชอัจฉริยภาพ และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายด้าน ทั้งด้านการยกเลิกระบบไพร่ การยกเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค เรื่องการศึกษาที่เปิดกว้าง การปกป้องประเทศ จากสงครามและเสียดินแดนจนจุดเริ่มต้นของคำว่า "สยาม" โดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านความทันสมัย /จนเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย และพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยะมหาราช” และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ/พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำความดี พัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 223,813