💗💖จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ "บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เพื่อยกระดับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

💗💖วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ "บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เพื่อยกระดับการผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอชุมตาบง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ส่วนราชการประชาชน เข้าร่วมฯ โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมจำนวน 50 คน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความหลากหลาย เข้าถึงพุทธศาสนิกชนวงกว้าง ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ลดปัญหาต่างๆ ทางสังคม ขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีของสังคม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 125,064