ตรวจสอบวัดที่ขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2564​

19 เมษายน 2564  นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมตรวจสอบวัดที่ขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2564​ รวมจำนวน​ 3 วัด​ ได้แก่
1.วัดท่าทอง อ.เมืองนครสวรรค์
2.วัดเก้าเลี่ยว อ.เก้าเลี้ยว
3.วัดพนมรอก อ.ท่าตะโก
โดยจังหวัดนครสวรรค์ มีวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564  จำนว3​4 วัด 25,192,000 บาท  จากจำนวนวัดทั้งสิ้น​ 816 วัด

พีรพงษ์ ตลับทอง /ข่าว

จักรเพชร อุปการ์ /ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,716