ตรวจสอบวัดที่ขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 6 วัด

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2564 นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายณัฐพล วงค์อ้าย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมตรวจสอบวัดที่ขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 6 วัด ได้แก่

1.วัดห้วยรั้ว อ.เก้าเลี้ยว

2.วัดจิกยาวใต้ อ.หนองบัว

3.วัดหนองกลับ อ.หนองบัว

4.วัดเขาเล็บงา อ.หนองบัว

5.วัดเนินทอง อ.ไพศาลี

6.วัดตะเฆ่ค่าย อ.ท่าตะโก

โดยจังหวัดนครสวรรค์ มีวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด จำนวน34 วัดเป็นเงิน 25,192,000 บาท จากจำนวนวัดทั้งสิ้น 816วัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,221