พศจ.นครสวรรค์ ตรวจสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ขอรับเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2564​

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564  นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายณัฐพล วงค์อ้าย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมตรวจสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ขอรับเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2564​ จำนวน​ 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา วัดคีรีวงศ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์
โดยจังหวัดนครสวรรค์ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน จำนวน 2 แห่งเป็นเงิน 1,086,000 บาท  จากจำนวนทั้งสิ้น​ 9 แห่ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,229