ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)


วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) โดยมีเจ้าคณะอำเภอทั้ง 15 อำเภอ เป็นกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานและคัดเลือกหน่วย อ.ป.ต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในปีนี้มีหน่วย อ.ป.ต. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 21 หน่วย 
ทั้งนี้ นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการประชุม และอำนวยความสะดวกตลอดการประชุมจนแล้วเสร็จ

นายวิทวัส แจ้งจิต : ข่าว
นายภาณุพงศ์ เพ็งสมญา : ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,743